• slide

    Koproma erbjuder kompletta anläggningar för tillverkning av varmvalsade malkulor för malmkrossning.

Kulvalsverk

Vi erbjuder kompletta anläggningar för tillverkning av varmvalsade malkulor för malmkrossning. Vår utrustning har stora fördelar jämfört med varmsmidning och gjutning.* Vår metod utgår ifrån låglegerad stång vilken valsas till kulor i en kontinuerlig process.

Om så önskas kan vi erbjuda en komplett anläggning bestående av ugn, transportörer, härdning och anlöpning.


*bland annat så ger metoden upp till 97 % utbyte. Dessutom innebär den låga valsningstemperaturen energibesparing.
#

© 2019 Koproma Engineering

Koproma Engineering AB

Andra Magasinsgatan 3 B

803 10 GÄVLE

Google Maps